Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, October 11, 2011

Wahai Zat Agung.. Bantulah Kami Sedang dlm Kesusahan....

AlLAH YA 'AZEEM 'ANTAL'AZEEM
Allah Wahai Yang Maha Agung, Engkaulah Yang Maha Agung;

Qad hammanaa haammun 'azeem
Kami telah terkena oleh masalah yang sangat berat

Wa kullu haammin hammanaa
dan setiap hal yang menjadi masalah kami yang kami Risaukan,

ya huunuu Bi'SMIKA YA AZEEM
menjadi mudah dengan menyebutkan Nama Mu Wahai Yang Maha Agung,

ANTA'L-QADEEM, QADEEMUN FI'ILAZAL,
Engkaulah Yang Maha Awal, Wahai Yang Maha Awal

Antal LATEEF, Lateefun lam tazal
Engkaulah Yang Maha Lembut, Tanpa Berkesudahan Maha Lembut

'Anna azil maa qad nazzal
Angkatlah (buangkan masalah kami) dari kami apa yang telah menimpa kami;

Min faadihi'l-khatbi'sh-shadeed
Dari kesukaran yang mendukacitakan

HAYYUN QADEEM QADEEMUN WAAJIDUU
Wahai Yang Maha Hidup Maha Awal dan Maha Dermawan dalam Memberi;

BAQI GHANEE GHANIYYUN MAJIDUU
Maha Kekal, Maha Kaya Sangat Kaya dan Maha Sempurna

ADLUN ILLAH ILLAHUN WAHIDUU
Yang Maha Adil Allah, Yang Maha Esa Allah

Barrun RA'UF Ra'ufun bil'abeed
Yang Maha Baik Maha Lembut, Maha Lembut kepada abdi Nya

Wa lil -Nabiy salli YA SALAAM
Dan Salam bagi Nabi Wahai Yang Maha Selamat(Salam)

Minna salaatun ma'salaam
Dari kami kirimkan pujian dan salam;

Yawmul 'ljazaa 'mnaahna salaam
Kurniakan kepada kami keselamatan pada Hari Pengadilan,

Miimma nakhaafu YA MAJEED
Dari segala hal yang kami takut Wahai Yang Maha Sempurna

Wa 'l'aali wa 's-saahbi' l' usuud;
Dan singa dari Keluarga dan Shahabat,

Saadu bihi biidan wa suud
Menjadi ahli melalui Dia tak dipandang apakah putih atau hitam

La Siyyama maahi 'lhushuud;
Khususnya seorang yang melibas habis seluruh bala tentara yang besar;

Saifu'l'iLLAH 'ibnu 'lwaleed
Pedang ALLAH, putera Al Waleed(Amienn Ya Azimmm)

No comments: