Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, January 29, 2012

Kemenangan Islam Semakin Hampir Selepas 4 Fasa Sudah Berlaku...

FASA I : KENABIAN

Di fasa ini umat Islam mengalami perjuangan selama 13 tahun sewaktu di Makkah sebelum hijrah ke Madinah di bawah kepimpinan orang-orang kafir dan 10 tahun berjuang di Madinah sesudah hijrah dari Makkah di bawah kepimpinan Nabi Muhammad saw yang memimpin masyarakat terus di bawah bimbingan Allah melalui Kitabullah, Al-Qur'an Al Karim.

Jadi di fasa pertama perjalanan sejarah umat Islam terjadi dua keadaan yang sangat berbeza. Pada separuh fasa pertama Nabi saw dan para sahabat mengalami keadaan di mana yang memimpin ialah kaum kafir musyrik.

Sehingga generasi awal umat ini mengalami kekalahan yang menuntut kesabaran luar biasa untuk dapat bertahan menghadapi sikap hidup jahiliyah yang berlaku.

Namun pada separuh kedua fasa pertama ini, sesudah hijrah ke Madinah, kaum muslimin justeru semakin hari semakin kukuh kedudukannya sehingga Allah taqdirkan mereka menikmati kejayaan di tengah masyarakat jazirah Arab sehingga kaum musyrikin Arab pada masa itu akhirnya tunduk kepada kepimpinan orang-orang yang beriman.

FASA 2 : KEKHALIFAHAN MENGIKUT MANHAJ (CARA/METOD/ SISTEM) KENABIAN

Di fasa ini, umat Islam menikmati 30 tahun kepimpinan para Khulafa’ Ar-Rasyidin terdiri dari para sahabat utama iaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khattab, Othman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu 'anhum ajma'iin.

Sepanjang fasa ini boleh dikatakan umat Islam mengalami masa kejayaan, walaupun sejarah mencatat pada masa kepimpinan khalifah Othman dan Ali, sudah mulai muncul gejala pergolakan sosial-politik di tengah masyarakat yang mereka pimpin.

Namun secara umum boleh dikatakan bahwa orang-orang yang berimanlah yang memimpin masyarakat. Orang-orang kafir dan musyrikin tidak diberi kesempatan untuk berjaya sedikitpun. Hukum Allah tertegak dan hukum jahiliyah buatan manusia tidak berlaku.

FASA 3 : RAJA-RAJA YANG MENGGIGIT

Di fasa ini, umat Islam menikmati selama 13 abad kepimpinan orang-orang yang beriman.

Para pemimpin pada masa itu digelar khalifah. Sistem sosial dan politik yang berlaku disebut Khilafah Islamiyah berdasarkan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyyah. Namun mengapa Nabi saw menyebutnya sebagai fasa para raja-raja?

Ini kerana apabila seorang khalifah wafat maka yang menggantinya mestilah anak keturunannya. Demikianlah seterusnya. Ini berlaku samada pada masa kepimpinan Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah mahupun Kesultanan Usmaniah Turki.

Walaubagaimanapun, umat Islam masih boleh dikatakan mengalami masa kejayaan, kerana para Khalifah di fasa ketiga merupakan Raja-raja yang Menggigit, ertinya masih "menggigit"Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Tentunya tidak sama baiknya dengan kepimpinan para Khulafa Ar-Rasyidin sebelumnya yang masih "menggenggam" Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ibarat mendaki bukit, tentulah lebih selamat dan pasti bila talinya digenggam daripada digigit tetapi secara umumnya di fasa ketiga ini, Hukum Allah tertegak dan hukum jahiliyah buatan manusia tidak berlaku.

FASA 4 : RAJA-RAJA ATAU PENGUASA-PENGUASA YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK (DIKTATOR)

 Sesudah berlalunya fasa ketiga pada tahun 1924, mulailah umat Islam menjalani fasa di mana yang memimpin adalah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka.

Inilah fasa di mana kita hidup sekarang ini. Kita saksikan bahwa para penguasa di era moden ini memimpin dengan memaksakan kehendak mereka sambil melupakan dan mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya.

Samada pemerintahan itu disebut republik mahupun kerajaan beraja, suatu perkara yang pasti ialah semua yang berkuasa tidak mengembalikan urusan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara kepada hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyyah.

Manusia dipaksa tunduk kepada sesama manusia dengan memperlakukan hukum buatan manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kepentingan peribadi seraya mengabaikan hukum Allah Yang Maha Adil.
Hukum jahiliyah buatan manusia dilaksanakan dan tegak di mana-mana sedangkan hukum Allah ditinggalkan dan tidak diambil berat.

Maka kita dapat simpulkan bahwa fasa keempat merupakan fasa kemenangan bagi kaum kafir dan kekalahan bagi orang-orang yang beriman.

Inilah fasa yang paling mirip dengan separuh pertama fasa pertama di mana Nabi saw dan para sahabat berjuang di Makkah sementara kekuasaan jahiliyah kaum kafir musyrik mendominasi di tengah-tengah masyarakat.

Dunia menjadi porak peranda di samping sarat dengan berbagai fitnah. Nilai-nilai jahiliah moden mendominasi kehidupan. Para penguasa mengurus masyarakat bukan dengan bimbingan wahyu Ilahi melainkan hanya berdasarkan hawa nafsu peribadi dan kelompok.

Dalam fasa inilah tertegaknya Sistem Dajjal. Berbagai cabang kehidupan umat manusia diatur dengan nilai-nilai Dajjal. Setiap urusan dunia dikelolakan dengan nilai-nilai materialisma, liberalisma dan sekularisma dalam semua bidang kehidupan termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, media, pendidikan, undang-undang, keselamatan, ketenteraan bahkan keagamaan. Masyarakat kian dijauhkan dari pola hidup berdasarkan manhaj Kenabian.

Nabi saw bersabda meramalkan bahwa tidak ada fitnah yang lebih dahsyat semenjak Allah swt ciptakan manusia pertama sehingga datangnya hari Kiamat selain fitnah Dajjal.

"Allah tidak menurunkan ke muka bumi (sejak penciptaan Adam as hingga hari Kiamat) fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal." (HR Thabrani)

Umat Islam yang menjalani fasa keempat ketika ini mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi kemunculan fitnah paling dahsyat iaitu fitnah Dajjal.

Hidup di fasa keempat, iaitu fasa kepimpinan para "Mulkan Jabriyyan" (para penguasa yang memaksakan kehendak), merupakan hidup yang penuh cabaran.

Pada fasa ini Allah memberikan giliran kepimpinan umat manusia kepada pihak kuffar. Allah menguji kesabaran kaum muslimin menghadapi kepimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka serta mengabaikan kehendak Allah dan RasulNya.

Sistem hidup yang mereka tawarkan merupakan sistem yang jauh dari nilai-nilai keimanan bahkan didominasi oleh nilai-nilai kekufuran.

Inilah zaman yang sarat dengan fitnah. Keterlibatan seorang muslim dalam aspek kehidupan moden manapun sangat berpotensi untuk mendatangkan dosa bagi dirinya. Rangkaian fitnah yang sedemikian hebat akan mencapai kemuncaknya kepada puncak fitnah iaitu ‘Fitnah Dajjal’.

Barangsiapa yang sanggup menyelamatkan dirinya dari rangkaian fitnah sebelum munculnya ‘Fitnah Dajjal’ akan berpeluang untuk selamat pula pada ketika munculnya ‘Fitnah Dajjal’.

Demikianlah peringatan Nabi saw :

"Suatu ketika hal ehwal Dajjal dibicarakan di hadapan Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda: "Sungguh fitnah yang terjadi di antara kamu lebih aku takuti dari fitnah Dajjal, dan tiada seorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal melainkan akan selamat pula darinya (Dajjal). Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini (baik kecil mahupun besar) kecuali dalam rangka menyongsong kedatangan fitnah Dajjal." (HR Ahmad)

Demikian pula sebaliknya, barangsiapa ketika rangkaian fitnah dalam berbagai dimensi kehidupan manusia sedang menjadi gejala kemudian ia terjebak ke dalamnya, maka dikhuatiri pada ketika puncak fitnah muncul ia akan terjebak pula untuk menjadi pengikut bahkan hamba Dajjal, Na'udzubillahi min dzaalik.

Ramai manusia dewasa ini yang tidak peduli akan puncak fitnah yang bakal datang di akhir zaman. Pada mereka, Dajjal menjadi fenomena yang dianggap sekadar ‘mitos’. Bahkan ramai yang menganggap Dajjal tidak ada sehingga ramai pula manusia yang melupakannya dan tidak pernah peduli untuk membincangkannya.

Ketika pengabaian ini berlaku di kalangan orang awam, ia sudah menjadi suatu masalah. Namun realitinya lebih jauh daripada itu.

Bahkan kita menyaksikan ketika ini, para pemberi peringatan seperti para muballigh, penceramah, ustaz dan kebanyakan ulama’ tidak lagi peduli untuk memperingatkan umat akan bahaya ‘Fitnah Dajjal’.

Padahal apabila kedua gejala ini sudah mulai tersingkap, maka Nabi saw justeru mengatakan
bahwa pada saat seperti itulah Dajjal bakal keluar.

"Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para Imam meninggalkan untuk mengingatkannya di atas mimbar-mimbar." (HR Ahmad)

Nabi saw bersabda bahwa pada saat kebanyakan orang awam melupakan perkara Dajjal dan para Imam tidak lagi memperingatkan umat akan bahaya ‘Fitnah Dajjal’, maka ketika itulah Dajjal bakal keluar.

Realiti dunia kita dewasa ini sudah memaparkan kedua-dua fenomena tersebut. Maknanya, sudah sampai masanya kita perlu berwaspada dan berhati-hati dengan kemunculan Dajjal yang bila-bila masa sahaja akan keluar...!

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad saw menjelaskan ciri khas Dajjal kepada umatnya yang belum pernah dijelaskan oleh para Nabi sebelumnya kepada umatnya masing-masing. Beliau menegaskan bahwa Dajjal itu bermata dua namun salah satunya cacat atau buta sehingga yang ada atau yang berfungsi hanyalah satu mata sahaja.
 
"Dan sesungguhnya Dajjal itu bermata satu; sebelah matanya tidak nampak. Di antara kedua matanya tertulis "kafir" yg boleh dibaca oleh setiap mukmin yg mengerti bacaan/tulisan ataupun tidak." (HR Ahmad)

Hadits di atas mengingatkan kita akan suatu simbol yang tertera pada sekeping wang kertas satu dolar Amerika Syarikat (one dollar note). Di dalamnya kita lihat sebuah gambar yang disebut sebagai "The Great Seal" (Tanda Yang Agung).

Gambar ini penuh dengan makna dan isyarat. Perkataan berbahasa Latin "Novus Ordo Seclorum" bererti the New World Order (Ketetapan Sistem Dunia Baru) sedangkan di atas tulisan tersebut ada gambar piramid yang tidak sempurna kerana bahagian puncaknya terpotong.

Di atas piramid itu ada sebuah segitiga yang berukuran sesuai untuk diletakkan menjadi puncak piramid. Di dalam segitiga tersebut terdapat gambar mata tunggal. Manakala di atas segitiga bermata tunggal itu ada tulisan Latin "Annuit Coeptis" yang bererti "the Eye of Providence has approved of (our) undertakings." (Makhluk Bermata Tunggal telah merestui usaha-usaha kita).


Jika kita tafsirkan gambar di atas, maka ia boleh memberi makna bahwa dunia sedang diarahkan menjadi sebuah sistem yang berstruktur umpama piramid yang belum memiliki puncak atau struktur dunia yang belum mempunyai pemimpin tertinggi.

Namun pemimpin tersebut sedang dinanti-nantikan kehadirannya dan struktur dunia yang dirancang menjadi "The New World Order" tersebut menantikan kedatangan pemimpinnya yang bersimbolkan Makhluk Bermata Satu (Dajjal?).


Keseluruhan usaha-usaha untuk mewujudkan dan menguatkan "The New World Order" merupakan rangkaian usaha untuk meraih keridhaan dan restu dari Makhluk Bermata Satu atau Dajjal. Dengan kata lain, Ketetapan Sistem Dunia Baru ini adalah sebuah projek persembahan yang besar untuk menyambut kedatangan puncak fitnah iaitu Dajjal!

Setiap dimensi kehidupan moden dewasa ini adalah dalam rangka mewujudkan "The New World Order"(Ketetapan Sistem Dunia Baru). Sebuah sistem yang tidak berlandaskan nilai-nilai keimanan bahkan dipengaruhi secara terus oleh nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai Dajjal.

Ahmad Thompson, seorang penulis Muslim rakyat Britain jelas menyatakan bahwa dunia moden semenjak hampir satu abad yang lalu (sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Uthmaniyah yang terakhir) membentuk dirinya menjadi sebuah Sistem Dajjal. Suatu sistem yang penuh dengan nila-nilai Dajjal di mana jika makhluk Dajjal itu muncul pada masa sekarang ini, maka ia akan segera dinobatkan menjadi pemimpin Sistem Dajjal yang telah tersedia.

Inilah yang dikhuatiri oleh Rasulullah saw. Bilamana rangkaian fitnah telah bermunculan menjelang datangnya Dajjal, maka manusia akan mengalami proses pemilihan.

Barangsiapa yang sanggup istiqamah menghindarkan diri dan keluarganya dari rangkaian fitnah tersebut, maka ia bakal terbebas dari puncak fitnah, iaitu Dajjal. Sebaliknya, barangsiapa yang malah ikut serta menyemarakkan rangkaian fitnah sebelum datangnya Dajjal, niscaya ia akan sangat mudah untuk menjadi sasaran tipudaya Dajjal.

Barangsiapa yang tidak mempunyai jiwa yang kritis dan hanya menerima bahkan mendokong "The New World Order", maka ia termasuk mereka yang pada hakikatnya turut menanti-nanti dan menyambut dengan sukacita kedatangan pucuk pimpinan, iaitu Dajjal sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw di dalam haditsnya seperti berikut :

"Suatu ketika hal ehwal Dajjal dibicarakan di hadapan Rasulullah saw. Kemudian beliau bersabda: "Sungguh fitnah yang terjadi di antara kamu lebih aku takuti dari fitnah Dajjal, dan tiada seorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal melainkan akan selamat pula darinya (Dajjal). Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini (baik kecil mahupun besar) kecuali dalam rangka menyongsong kedatangan fitnah Dajjal. (HR Ahmad).

Umat Islam sudah menjalani fasa keempat ini selama 86 tahun sejak runtuhnya Khilafah Islamiyyah terakhir. Ini merupakan era paling kelam dalam sejarah Islam di Akhir zaman. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Perkembangan terkini di sesetengah negara Arab memberi petunjuk bahwa sudah berlaku kesedaran massa ke arah kehidupan Islam yang sebenar dan fasa keempat ini lambat laun akan berakhir jua.

Walaubagaimanapun kita melihat keadaan umat Islam dewasa ini masih mengalami kekalahan dan kaum kafir dan mereka yang bersekongkol dengannya mengalami kejayaan, namun kita wajib bersikap optimis dan tidak berputus-asa kerana dalam hadits ini Nabi saw mengisyaratkan bahwa sesudah fasa kekalahan umat Islam akan datang fasa kejayaan kembali iaitu fasa kelima di mana bakal tegak kembali kepimpinan orang-orang yang beriman dalam bentuk Kekhalifahan mengikuti manhaj (cara/metod/ sistem) Kenabian.

Fasa 5: KEKHALIFAHAN MENGIKUT MANHAJ (CARA/METOD/ SISTEM) KENABIAN

Marilah kita pastikan diri kita termasuk ke dalam barisan umat Islam yang sibuk mengusahakan tertegaknya fasa kelima tersebut. Jangan hendaknya kita terlibat dalam berbagai program dan aktiviti yang memperkukuhkan fasa keempat atau fasa kepimpinan kaum kuffar di era moden ini.

Yakinlah kita bahwa di sana ada "Sunnah At-Tadaawul"(Sunnatullah dalam hal pergantian giliran kepimpinan).

Apabila kepimpinan kaum kuffar dan mereka yang bersekongkol dengannya ketika ini terasa begitu mencengkam dan menyakitkan, ingatlah selalu bahwa di dunia ini tidak ada perkara yang berterusan dan abadi.

Semuanya bakal silih berganti dan hanya masa yang menentukannya sesuai dengan usaha-usaha maksima umat Islam yang bertepatan dengan kehendak Allah swt.

"Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran ke atas diri kami, dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir". (QS Al-Baqarah : 250)

Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian dari golongan mereka-mereka yang berusaha untuk mengembalikan semula kegemilangan fasa kelima iaitu fasa kekhalifahan mengikut Manhaj Kenabian. Selamatkanlah kami dari rangkaian fitnah yang berlaku di fasa keempat ini yang akan mencapai kemuncaknya apabila keluarnya puncak fitnah iaitu Dajjal.

Jom Ke Kuliah Ustaz Azhar 29 januari.........Wednesday, January 25, 2012

Gerakan Islam Ikhwanul Muslimin Menang Di Mesir...Takbir!!


Andainya kematianku kau tangisi

Pusaraku kau siram dengan air matamu

Maka di atas tulang belulangku yang dah luluh
Nyalakanlah obor untuk umat ini dan
Lanjutkanlah gerak merebut kemenangan

Kematianku hanyalah suatu perjalanan
Memenuhi panggilan kekasih yang merindu
Taman-taman indah di syurga Tuhanku
Terhampar menanti
Burung-burungnya berpesta menyambutku
Dan berbahagialah hidupku di sana

Puaka kegelapan pastikan lebur
Fajarkan menyingsing
Dan alam ini kan disinari cahaya lagi
Relakanlah rohku terbang menjelang rindunya
Jangan gentar berkelana ke alam abadi
Di sana cahaya fajar memancar. 

- As-Syahid Syed Qutb


Selepas 46 tahun pujangga dan sasterawan ulung as-syahid Syed Qutb melakarkan syairnya di sebalik jeriji besi penjara, kini gerakan Islam di Mesir yang diterajui Ikhwan Muslimin sedang bergerak merebut kemenangan bagi seluruh rakyat Mesir.

Kemenangan besar Ikhwan di bawah kepimpinan Mursyidul Am, Dr Mohamed Badie, menerusi Parti al-Hurriyah wal 'Adalah (parti Kebebasan dan Keadilan atau Freedom and Justice Party - FJP) dan parti-parti gabungannya dalam Pilihan Raya Umum Mesir minggu lepas, iaitu hampir setahun selepas Presiden Hosni Mubarak digulingkan, merupakan suatu perubahan besar kepada landskap politik di negara-negara Arab.

Walaupun Syed Qutb dan beberapa orang pimpinan Ikhwan dizalimi sehingga mati syahid di tali gantung pada pagi Isnin 29 Ogos 1966, tidak dapat merasai nikmat kemenangan perjuangan Islam, sekurang-kurangnya roh mereka berbahagia disisi Allah, kerana pengorbanan mereka sudah ditebus Ikhwan.

Selepas tiga pusingan pilihan raya yang dianjurkan secara bebas dengan pemantauan dunia, keputusan muktamad pilihan raya umum Mesir mencatatkan FJP menang 232 kerusi Parlimen (lebih 45 peratus kerusi), Parti Nur Salafi meraih 113 kerusi, Parti Wafdu (Sekular) dengan 47 kerusi, Parti Kutlah (Sekular) mendapat 39 kerusi, Parti Fulul (bekas penyokong Hosni) memperolehi 17 kerusi, Parti Wasot Islami 10 kerusi, Parti Thaurah Mustamirah dengan 8 kerusi dan parti bebas mendapat 14 kerusi.


Semalam Timbalan Pengerusi FJP, Dr Essam El-Eryan dalam temubualnya dengan Penolong Setiausaha Agung PAS, Dr Syed Azman Ahmad Nawawi ingin benar tahu apakah kebangkitan rakyat juga akan berlaku di Malaysia dalam pilihan raya ke 13 nanti.

FJP mencapai kemenangan besar dengan meraih 47.18 peratus undi dan menguasai 235 kerusi di Majlis Rakyat.

Tempat kedua diduduki oleh kubu konservatif, Parti Salafi al Nur dengan 25 peratus undi atau 121 kerusi, sementara parti beraliran liberal, Parti Wafd meraih 36 kerusi dan parti sekular, Koalisi Mesir memiliki 33 kerusi. 

Dalam sidang Parlimen pertama, pimpinan kanan FJP, Dr Saad al-Katatni telah dilantik sebagai Ketua (speaker) Majlis Rakyat yang pertama selepas kejatuhan rejim Mubarak.

Sepanjang bulan lalu Dr Syed Azman berada di kota Kaherah sebagai anggota rombongan Ahli Pemerhati Antarabangsa Pilihan Raya Mesir di bawah seliaan PBB yang yang baru berakhir baru-baru ini.

Tidak siapa dapat menjangkakan Pilihan raya boleh dijalankan dengan aman selepas 'Revolusi 25
Februari' yang telah berjaya menggulingkan rejim 'kuku besi' Hosni Mubarak dengan hanya bersenjatakan 'Kuasa Rakyat' yang turun secara sukarela berdemonstrasi di jalan-jalanraya di seluruh negara.

Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Lajnah Hal Ehwal Luar PAS telah bertemu dengan Dr Essam, sahabat lama beliau di sana.

Menurut Dr Essam, punca kemenangan FJP adalah melalui susunan trategi yang antaranya:

1. Organisasi kempen FJP yang tersusun dan berstrategik.

2. Teknik 'bantuan dan kebajikan' yang efektif kepada pengundi terutamanya di luar bandar.

3. Pendekatan kempen kepada golongan remaja dan anak muda yang mesra dan bersifat memenuhi realiti semasa.

4. Kempen dari rumah ke rumah yang berterusan.

5. Mengemukakan pelan ekonomi yang di terima rakyat.

6. Kempen melalui media baru seperti Twitter dan Facebook yang amat berkesan.I.Allah rejim BN akan Tumbang pada PRU13.
Pastikan Gerakan Islam Malaysia pula akan menang!!
kita sebagai anak  muda Gunakan Blog,Twitter,Facebook dan Lain2 untuk menjatuhkan Kerajaan Zalim BN!!
Amanat Pengasas Ikhwan Muslimin Imam Hasan Al-Banna Kepada PEMUDA!!
Wahai pemuda !

Setiap fikrah itu akan hanya berjaya apabila ia diperkuatkan dengan iman, dilengkapkan dengan ikhlas yang mendalam, ditambah dengan semangat yang berkobar-kobar dan persediaan yang rapi untuk beramal dan berkorban dalam perlaksanaannya. Pendek kata iman, ikhlas, semangat dan amal merupakan rukun-rukun khusus untuk para pemuda. Sebab asas iman ialah hati yang terang, asas ikhlas ialah jiwa yang bersih, asas semangat ialah perasaan yang mantap dan asas 'amal' itu ialah 'azam yang kuat'; Kesemua faktor ini tidak lain dan tidak bukan ialah khusus untuk para pemuda. Dari sini ternyata bahawa para pemuda di kalangan setiap umat sama ada di zaman dahulu atau sekarang merupakan tiang kebangkitan umatnya.

"Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada tuhan mereka dan Kami (Allah) tambahkan kepada mereka petunjuk".
(Surah Al-Kahfi: Ayat 13)


Dengan ini tanggungjawab kamu bertambah banyak, kerja kamu bertambah besar, hak-hak umat ke atas kamu bertambah ganda, amanah yang tertanggung di atas tengkuk kamu pula bertambah berat. Dengan ini wajiblah kamu berfikir dan merenung jauh, banyak bekerja,
menentukan sikap, maju untuk menyelamat dan memberikan hak-hak umat yang penuh terhadap para pemuda seperti kamu.

Wahai pemuda!

Fikrah kita adalah Islam tulin. Di atasnyalah fikrah itu bertunjang. Islamlah sumber fikrah kita, Islamlah yang mesti diperjuangkan dan ke arahnyalah mesti diusahakan untuk mempertinggikannya.

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima(agama itu) daripadaNya.
(Surah Ali-Imran : Ayat 85)


Kewajipan kita yang pertama sebagai orang-orang Islam ialah menerangkan kepada manusia batas-batas dan pengertian Islam dengan cukup terang dan menyeluruh dengan tidak ada tambah atau kurang atau samar. Ini adalah bahagian dari fikrah kita. Kita menggesa mereka supaya melaksanakannya dan membebankan mereka agar mempraktikkannya dan kita ajak mereka supaya mengamalkannya dan ini adalah bahagian dari amalan fikrah kita.

Kita akan berjihad dalam melaksanakan fikrah kita, kita akan berjihad untuknya selagi ada hayat kita. Kita akan menyeru seluruh manusia kepadanya dan kita akan menumpukan sepenuhnya pada jalannya samada kita akan hidup mulia dengannya atau mati mulia. Yang akan menjadi slogan tetap kita ialah "Allah matlamat kita, Rasul ikutan kita, Quran perlembagaan kita. Jihad jalan kita dan mati dijalan Allah cita-cita murni kita yang paling unggul".

Tentukanlah wahai pemuda imam kamu, matlamat dan tujuan kamu. Kekuatan yang utama sekali ialah iman. Natijah dari iman ini ialah kesatuan, implikasi dari kesatuan lahirlah kemenangan. Dari itu berimanlah kamu, bersaudaralah kamu, bekerjalah kamu dan tunggulah selepas itu kemenangan pasti menjelang dan sampaikanlah berita gembira kepada seluruh orang-orang mukmin.

Seluruh dunia merasa buntu dan gelisah, seluruh sistem yang ada lemah mencari ubat dan tidak ada ubat untuk dunia ini melainkan Islam. Maralah wahai pemuda dengan nama Allah untuk menyelamatkannya kerana seluruh manusia menanti penyelamat dan tidak ada penyelamat melainkan risalah Islam yang kamu bawa obornya.

Wahai pemuda!

Di dalam memperjuangkan fikrah kita, terdapat beberapa tahap yang mesti kita lalui, iaitu :

1) Individu Muslim
Pertama sekali kita mahu individu yang Islam pemikirannya, akidahnya, akhlaknya dan jiwanya dalam segala perbuatan dan tindak lakunya. Inilah dia pembentukan individu kita.

2) Keluarga Muslim
Selepas itu kita mahu rumahtangga yang Islam pemikirannya, akidahnya, jiwanya dalam segala perbuatan dan tindak lakunya. Untuk ini kami tujukan pada golongan wanita sebagai perhatian kami terhadap lelaki. Juga kami tujukan kepada kanak-kanak sebagai perhatian kami terhadap para pemuda. Inilah dia pembentukan kita secara keluarga.

3) Masyarakat Muslim
Selepas itu kita mahu rakyat yang Islam pada semua perkara yang disebutkan tadi. Untuk ini kita mesti berusaha supaya dakwah kita sampai ke setiap rumah, suara kita didengar di setiap tempat, Jikrah kita disenangi dan menguasai setiap kampung, desa, pekan, bandar, pusat-pusat perhimpunan dan ibu kota.

4) Negara Islam
Selepas itu kami mahu kerajaan Islam yang memimpin rakyat ini ke masjid, yang membawa manusia ke hidayah Islam, sebagaimana kerajaan Islam membawa para sahabat Rasulullah Salallahu 'alaihi wasallam seperti Abu Bakar, 'Umar dan Iain-lain sebelum itu. Untuk ini kita tidak mengiktiraf sebarang sistem pemerintahan yang tidak bertunjang ke dasar Islam dan menceduk daripadanya. Kita mesti berusaha menghidupkan sistem pemerintahan Islam dengan segala bentuknya dan membentuk pemerintahan Islam di atas dasar sistem ini (Islam).

5) Wilayah-wilayah Islam
Selepas itu kita mahu bendera Allah kembali semula berkibar di tempat-tempat yang mana Islam telah bertapak di suatu ketika dulu dan suara muazzin telah bergema dengan takbir dan tahlil. Kita mahu tiap-tiap bahagian tanah air Islam kita yang telah dijajah oleh politik barat dan kesatuannya yang telah dihancurkan oleh ketamakan Eropah disatukan dan dikembalikan kepada kita.

6) Untuk Dunia Seluruhnya
Selepas itu kita mahu mengisytiharkan dakwah kita kepada dunia, kita akan sampaikan kepada semua manusia, kita sebarkannya ke segenap pelusuk muka bumi ini dan kerananya juga kita tundukkan setiap musuh-musuh Islam sehingga tidak lagi menjadi fitnah penghalang dan supaya agama seluruhnya untuk Allah. Pada ketika itu orang-orang mukmin akan gembira dengan kemenangan dari Allah. Allah yang memenangkan sesiapa yang dikehendakiNya. Dialah yang Maha Pengasih lagi Pemurah.

Wahai pemuda!

Di atas prinsip yang utuh ini dan ajaran yang tinggi ini, kami mengajak kamu agar percaya dengan fikrah kami, menjejak langkah kami, seiring dangan kami ke arah Islam yang murni. Maka kamu singkirkan apa jua fikrah melainkan fikrah ini, kamu perlu pertahankan akidah kamu dengan penuh tenaga kamu, maka itu adalah suatu kebaikan untuk kamu di dunia dan di akhirat. Allah akan mengurniakan untuk kamu InsyaAllah sebagaimana yang telah dikurniakan kepada orang-orang terdahulu dari kamu di zaman awal dulu.

Sekiranya kamu enggan, berdolak-dalik, gelisah, tidak tentu arah dan teragak-agak maka ketahuilah sesungguhnya pasukan Allah (Hizbullah) ini akan terus mara menuju destinasinya dengan tidak mengira samada membawa bilangan anggota (Jundullah) yang banyak ataupun sedikit.Sunday, January 15, 2012

Berjuanglah Hingga Islam Menang!!


Sejarah pembukaan Istanbul yang juga dikenali sebagai penaklukan Kota Konstantinaple menjadi bukti betapa pemerintahan-pemerintahan yang dianggap kuasa besar dunia satu ketika dahulu pernah akhirnya dilewati oleh ketamadunan Islam.

Menyedari betapa Islam menjadi pencabar utama kepada mana-mana kuasa Jahiliyyah moden, negara-negara yang digelar kuasa dunia hari mengadakan perancangan yang begitu teratur terutamanya untuk negara-negara umat Islam dan dunia Islam. Antara kuasa-kuasa yang dimaksudkan ialah Amerika Syarikat; yang begitu gigih menaja program menakluk dunia dalam semua perkara, baik politik, ekonomi, media massa, kebudayaan, pendidikan, dan berbagai lagi. 

Ini tidak lain bermaksud supaya Amerika menjadi kuasa tunggal yang unggul. Sebenarnya inilah perangai jahiliyyah! Sedangkan Islam mendidik kita bahawa dunia untuk semua tetapi ketaatan hanya milik Allah!

Namun ini bukanlah perkara baru, tetapi adalah agenda orang-orang seperti yang pernah dibuktikan sejarah; Namrud yang memimpin Babylon, Firaun yang memimpin Mesir dan lain-lainnya yang dapat kita lihat beberapa abad lalu. Semua sikap mereka ini sama sahaja seperti mana rakusnya Parsi dan Rom berkuasa untuk menguasai dunia kerana tidak ada dalam agenda mereka hari akhirat, tidak ada dalam agenda mereka dosa dan pahala malah tidak ada agenda benar dan salah.

Allah mengajar kita, bahawa kekuasaan tanpa taqwa kepadaNya akan menemui kemusnahan. Ini terbukti apabila Allah  telah mengabadikan semua kuasa-kuasa besar ini dimusnah dan dihancurkan.

“Negeri-negeri (yang telah kami binasakan) itu, kami ceritakan sebahagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka (juga) tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.”

Peristiwa kejatuhan Konstantinaple bukan sahaja dinyatakan dalam al-Qur’an yang menyatakan bahawa kuasa besar dunia termasuk kerajaan Byzantin yang berpusat di Konstantinaple akan jatuh dan ditumbangkan. Malah perkara ini dimaklumkan oleh Rasulullah melalui sabda Baginda secara terang dan nyata:

“Kota Konstantinaple akan dibuka oleh Islam, sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang menawannya, sebaik-baik tentera ialah tentera yang menawannya.”

Umat Islam telah berlumba-lumba membuka Kota Konstantinaple sejak zaman Uthman bin Affan hingga ke zaman Abbasiyyah, malah di kawasan Istanbul terdapat kubur-kubur sahabat yang cemerlang dalam perjuangan mereka membuka Kota Konstatinaple. Antaranya Abu Ayyub al-Ansari yang disayangi Rasulullah Beliau mencari fadhilat menawan Istanbul. Dalam wasiatnya, jika beliau gugur syahid, jenazahnya jangan di bawa pulang sebaliknya dikebumikan di Istanbul.

Ketika perang pertama dilancarkan, tentera Byzantin menggunakan senjata yang paling canggih. Mereka memiliki alat pelontar peluru yang boleh menyalakan api di atas air yang membakar kapal-kapal tentera laut Islam, satu senjata yang susah untuk ditentang di masa itu.

Oleh kerana Kota Konstatinaple yang merupakan pusat Byzantin menjadi ancaman kepada Islam dan dakwah umat Islam, maka tentera Islam dengan iltizam menghadapi juga keadaan tersebut selain mencari kelebihan dari hadith Rasulullah.
Terdapat tentera Islam yang bertindak secara berani mati hinggakan ada dikalangan tentera Islam yang mencemuh dengan ayat Qur’an menyatakan tindakan itu adalah tindakan mencampakkan diri kepada kebinasaan.
Mendengar itu Abu Ayyub al-Ansari melenting lalu berkata:

 “Kamu tidak tahu tentang ayat ini, kamu tidak faham ayat ini kerana aku berada disisi semasa ayat ini diturunkan oleh Allah.”

Allah menurunkan ayat ini ketika umat Islam mencapai kemenangan di zaman Rasulullah lalu dibahagikan ghanimah hingga ramai yang merasa senang dengan harta yang dibahagikan itu. Berkata dikalangan mereka yang mendapat habuan kemenangan itu: 

“Kita sudah lama berjuang marilah kita mencari harta pula, menjaga kebun-kebun yang luas, menjaga gudang-gudang yang penuh dengan barang-barang. Biarlah yang lain meneruskan perjuangan.”

Lalu Allah menurunkan kepada mereka yang ingin meninggalkan jihad ini dengan firmanNya:
“Dan berbelanjalah kamu dengan harta benda kamu dijalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan dii kamu ke dalam kebinasaan.”

Inilah sebabnya turun ayat ini. Allah menyatakan kebinasaan apabila umat Islam meninggalkan jihad, bukan bermakna berjuang hingga mati itu bermaksud membinasakan diri kerana orang Islam mempercayai sama ada menang di dunia atau mati dalam perjuangan, tetap dijanjikan syurga.

Abu Ayyub akhirnya syahid dan disemadikan. Selepas peperangan itu, didirikan sebuah masjid yang dikenali sebagai masjid Abu Ayyub al-Ansari. Terbukti akhirnya apabila Allah mengurniakan fadhilat menawan Kota Konstatinaple menjadi Istanbul kepada Sultan Muhammad al-Fatih dari sultan Uthmaniyyah yang dididik dengan pendidikan Islam, beliau berjaya memerintah dengan penuh ketaatan hinggakan Islam berkembang dengan gemilang. Malah penduduk yang beragama Kristian memeluk Islam secara sukarela. Gereja mereka yang bernama Gereja AyaSofia ditukar menjadi Masjid AyaSofia sebelum Kamal Arttartuk menukar menjadikannya muzium selepas kerajaan Islam Uthmaniyyah dijatuhkannya.

Sebenarnya Istanbul berasal dari nama Islambol yang bermaksud Kota Islam. Namun kegagalan rakyat Turki menyebut sebutan Arab dengan baik, maka kekal ke hari ini ia disebut sebagai Istanbul yang menjadi pusat negara Turki.

Inilah sebahagian bukti bahawa Islam pernah tersebar menjadi kuasa dunia yang unggul tanpa mendiskriminasikan mana-mana umat manusia. Bukan sahaja mengajar manusia bangun mengesakan Tuhan yang satu demi kesejahteraan akhirat, tetapi juga membangunkan dunia mencakupi segala bidang kehidupan. Mewujudkan negara yang aman damai, membina kemajuan ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan dan pelbagai aspek yang menjadi keperluan duniawi. Tentu kita tidak lupa bagaimana berkembangnya Iraq, Sepanyol dan banyak negara lagi dengan Islam.

Tetapi hari ini segala-galanya telah berubah. Islam kembali dipencilkan umat manusia. Natijahnya, bukan saja negara-negara Arab, tetapi juga seluruh negeri umat Islam malah dunia seluruhnya berada dalam keadaan ketakutan. Kerana apa? Kerana kuasa-kuasa besar dunia kembali haloba untuk menjadi kuasa tunggal dengan dominasi hak-hak kemanusiaan.

Agenda ini bermula sejak kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyyah di Turki lagi, berlarutan kepada siri-siri peperangan dunia, penyerahan Palestin menjadi negara haram Israel, dan banyak lagi peristiwa yang akhirnya dunia kembali tidak aman. 

Hakikatnya mereka ingin menyekat kebangkitan Islam seperti mana kata-kata seorang tokoh Islam bahawa abad ke 21 ini adalah milik Islam. Seluruh dunia yakin dengan kebangkitan ini sebab itu mereka mengadakan perencanaan menyekat kebangkitan ini. Hinggalah pada saat ini propaganda dimainkan diseluruh dunia kononnya Islam terroris, ekstrimis dan segala bentuk rekaan-rekaan yang memburukkan Islam. 

Terbukti sudah sepertimana berlaku di Afghanistan, apabila Tholiban dijatuhkan tiada tangkapan pengganas WTC (World Trade Centre) seperti yang digembar gemburkan dilakukan. Sebaliknya tentera Tholiban disiksa dengan penuh tidak berperikemanusiaan. Sedangkan pernah tentera Tholiban menawan seorang wartawan wanita bernama Ridley yang dilayan dengan tuntutan-tuntutan Islam; dilayan seperti seorang manusia, kerana akhlak tinggi yang ditunjukkan tentera Tholiban akhirnya Ridley memeluk Islam tanpa dipaksa.

Tentera Tholiban juga sebenarnya adalah kerajaan yang memerintah Afghanistan menurut syariat Islam.

Apa yang lebih malang ialah bila Tholiban dijatuhkan, keadaan negara Afghanistan berada dalam huru-hara, bukan sekadar huru-hara pentadbiran, ekonomi, pendidikan sahaja tetapi Amerika telah menjauhkan masyarakat dan rakyat Afghanistan dari cara hidup Islam, sama sekali mereka memisahkan aqidah dari syariat Allah.

Pemimpin yang memaksa rakyat sebegini adalah bersifat kuku besi! Mereka menggunakan kuasa memisahkan individu dari agamanya. Sebab itu ajaran Islam tidak pernah wujud paksaan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an;

“Tidak ada paksaan dalam beragama (Islam).”

Nikmat Allah terlalu banyak di dunia ini, namun jika kita tamak sebenarnya kita akan mengundang murka Allah. Biar sedikit asalkan ia ada dan kita mensyukurinya daripada banyak menyebabkan kita membazir dan tidak mensyukurinya malah kerana tamak untuk banyak kita sebenarnya menjauhkan diri dari Allah. Pengajaran dari kisah Thalabah di zaman Rasulullah hingga wafatnya Rasulullah harus menjadi pengiktibaran buat kita.

Hari ini kerana tamak haloba, Amerika dibenci oleh kawan dan lawan. Kerana Allah mengajar manusia untuk bersikap redha. Jika bersikap sebaliknya maka manusia akan sanggup menzalimi antara satu sama lain.

Islam mengajar kita menentang kezaliman bukan menolong pihak yang melakukan kezaliman.
Amerika kini gigih memaksa Universiti al-Azhar agar membuang kurikulum jihad. Kerana mereka sedar betapa jihad inilah yang pernah menumbangkan kuasa-kuasa dunia seperti Rom, Parsi, Rusia dan lain-lain.

Sabda Rasullah:
“Tidak ada kaum Islam yang meninggalkan jihad melainkan mereka akan ditimpa kehinaan oleh Allah ”

Dan juga sebagaimana firman Allah:
“Sesungguhnya telah lahirlah dengan nyatanya kebencian mereka kepada Islam dengan ucapan-ucapan mereka.”

Yang nyata hari ini mereka begitu membenci Islam. Tidak cukup dengan itu hati umat Islam diguris dengan label-label seperti pengganas, hinaan-hinaan kepada Rasulullah, sendaan-sendaan terhadap hukum Islam, meruntuhkan masjid-masjid dan banyak lagi.
Kerana apa ini terjadi? Kerana mereka tidak mengingati penghujung kehidupan; mati! Tidak ada penyelesaian lain melainkan semua pihak kembali kepada Islam. Sekiranya mereka tetap menentang sesungguhnya mereka tidak akan mampu menentang Allah dan kerajaanNya. Islam Pasti Menang!

“Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayaNya meskipun orang-orang kafir membenci.”

“Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, kamu akan lihat manusia dengan berduyun-duyun memasuki agama Islam, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan meminta ampun kepadaNya, sesungguhnya Allah itu penerima taubat.”
Kami Bukan "PATI"!!!
Friday, January 13, 2012

Sunday, January 8, 2012

PAS Pecat Hasan Ali & Nasihat untuknya....


KUALA LUMPUR, 8 Jan: PAS Pusat dalam mesyuarat yang diadakan pada hari ini, telah membuat keputusan berdasarkan Fasal 82(9) iaitu memecat keahlian YB Dato’ Dr Hasan Mohd Ali sebagai ahli PAS berkuatkuasa serta merta.

KENYATAAN MEDIA PRESIDEN PAS

Setelah mempertimbangkan segala pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli jawatankuasa PAS Pusat dalam mesyuarat yang diadakan pada hari ini, PAS Pusat telah membuat keputusan berdasarkan Fasal 82(9) iaitu memecat keahlian YB Dato’ Dr Hasan Mohd Ali sebagai ahli PAS berkuatkuasa serta merta.

Keputusan ini dibuat berdasarkan kepada tindakan-tindakan YB Dato’ Hasan Ali yang menyalahi dan merugikan kepentingan Parti sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan PAS.


Abdul Hadi Awang,
Presiden PAS


Sejarah Sultan Muhammad Al-Fateh Memecat Ketua Tentera Hamzah Pasya

Betapa hebatnya Muhammad Al-Fateh sehingakan sebelum kota konstantinople jatuh lagi ia telah digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya yang bermaksud"Kota Konstantinople akan jatuh ketangan raja yang terbaik yang memimpin tentera yang terbaik dan rakyat yang terbaik".Kekuatan pertahanan pertahanan kota konstantinople menyebabkan banyak percubaan untuk menawanya gagal,hinga memakan masa beratus tahun.

Sultan Muhammad Al-Fateh mempunyai peribadi yang amat hebat,mempunyai ilmu yang banyak,dan mampu menguasai banyak bahasa.Tentulah sukar untuk mencari pemimpin yang sempurna dan sebaik Sultan Mahammad Al-Fateh dimasa kini.Namun dengan gabungan tenaga yang ada jika dimanafaakan sebaik mungkin,tidak mustahil jamaah Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam akan berjaya.Keikhlasan dan kesabaran samaada dari pimpinan mahu pun orang bawahan adalah sebahagian dari kunci kejayaan.Namun sebagai jamaah yang menyertai politik kita perlu mempunyai pemimpin yang kuat dan tegas.Sultan Muhammad Al-Fateh dengan tegas memecat ketua tentera Hamzah Pasya yang gagal menjalankan tugas pengepungan teluk memastikan makanan tidak sampai kepada tentera konstantinople.Hamzah Pasya juga mengambil tindakan seperti Khalid Al-Walid yang tidak mengkhianati perjuangan walaupun ia di pecat.

Khalid Al-Walid dipecat Dari menjadi Panglima Perang

Kecerdasan Emosi dabn Spritual Khalid Al-Walid terselah ketika menghadapi ujian gentir ketika tentera islam ingin bertempur dengan tentera Rom. Utusan dari khalifah sampai membawa dua berita. Berita Pertama ialah berkaitan dengan kewafatan khalifah Abu bakar pada 23 jamadilakhir 13h. berita kedua Panglima tentera Islam kedua ialah Khalifah Umar dan sekaligus memecat Khalid Al-Walid sebagai ketua Panglima tentera Islam dan digantikan dengan panglima Abu Ubaidah bin Jarah. Khalid Al-Walid tidakpun merasa sedih atau Merajuk atau lari dari Jemaah Gerakan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar! Akhlak keterbukaan Khalid Al-Walid menyerahkan tugas Panglima perang kepada Abu Ubaidah menyebabkan Abu Ubaidah menangis!! Kerana walaupun Khalid Al-Walid dipecat dari menjadi Panglima Perang, Dia tetap berada di belakang dan membantu Abu Ubaidah untuk melawan musuh Islam.

Nasihat kepada DATO' Hasan Ali


Sedikit penerangan untuk Dato', PAS memecat Dato' Hassan Ali bukan kerana DAP, bukan kerana 901, bukan kerana soal Anwar, tetap Dato' telah membelakangi 'manhaj' dan 'disiplin parti', beberapa kali membuat kenyataan terbuka yg mengkritik pandangan dan dasar parti walaupun sudah diberi amarah berkali2.....NAMUN PAS tetap beri peluang utk membuat rayuan...kalau Dato' ikhlas bersama jemaah, Dato' boleh membuat kembali  rayuan dalam masa 30 hari...

Kita boleh lihat Syeikh Qaradhawi, Muhd Al Ghazali, Syed Sabiq dll pernah diambil tindakan oleh Ikhwan Muslimin. Namun mereka menunjukkan keikhlasan dan kekal bersama perjuangan Islam hingga penghujung usia...Ketika Muhd Al Ghazali dipecat, Hasan Hudhaibi berkata:

"Kami memecat beliau bukan sebagai menafikan ilmu dan tawadhu'nya, tetapi kepentingan menjaga disiplin dalam kerja jamaah adalah diutamakan."

Barbalik persoalan pemecatan keahlian ini, PAS tak pernah gugurkan perjuangan Islam. Tp hanyalah strategi seperti mana strateginya Nabi Saw membawa Islam sehingga terpaksa gugurkan Kalimah Bismillah dan Rasulullah dalam Perjanjian Hudaibiyah.

Gugur kalimah bukan bererti gugur perjuangan...Gugur kalimah 'islamic State' dan swing kpd 'welfare state' hanya semata2 strategi yg langsung tak bercanggah dgn Islam..

Insyaallah, Majlis Syura Ulama' dipenuhi tokoh agama dan orang2 alim, mereka pastinya arif dan sudah melakukan 'istikharah' sebelum membuat keputusan


Jangan Merajuk atau kecil hati Dato', Jadilah seperti Khalid Al-Walid dan Hamzah Pasya jika Dato' benar-benar memperjuangkan Gerakan Islam. Mari lah bersama-sama membantu Pesuruhjaya PAS selangor yang baru walaupun dahulunya jawatan itu dipegang oleh dato'. Jangan buat sesuatu yang menguntungkan musuh. Jika tidak!! Dato'akan menjadi Golongan yang tercicir atas jalan Dakwah buat selamanya. walahualam.

Solat Panggilan dari Tuhan...

Dalam Islam, solat atau sembahyang adalah amalan yang paling besar dan agung selepas iman. Tiada amalan yang lebih besar selepas iman yang boleh menandingi sembahyang.Kerana itulah di dalam Islam sembahyang adalah menjadi tiang agama Islam. Tapaknya atau foundationnya adalah iman.

Sabda Rasulullah SAW:

Maksudnya: Pangkal segala hal ialah Islam. Sedang tiangnya adalah solat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. (Riwayat Tarmizi)

Ia diperintah oleh Allah Taala dengan cara Allah Taala memanggil Rasulullah SAW mengadap-Nya waktu Israk dan Mikraj, tidak seperti amalan-amalan yang lain hanya diwahyukan oleh Allah Taala kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril a.s.

Siapa yang meninggalkan sembahyang menjadi kafir berdasarkan Hadis. Sabda Rasulullah SAW:

Maksudnya: Barangsiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka kafirlah dia secara terang-terangan. (Riwayat Ahmad)

Setelah kita mengkaji, menganalisa di sudut ilmu yang ada hubungan dengan sembahyang, sama ada di segi lahir mahupun di segi batin, yang ada kaitannya dengan jasmani, mahupun maknawi dan rohani, zikir, doa dan lain-lain lagi, setakat atas dasar ilmu sahaja pun terasa benar bahawa sembahyang itu benar-benar agung, hebat dan unik. Itu belum lagi sesiapa yang Allah Taala anugerahkan dia dapat benar-benar hayati sembahyang itu. Jika sembahyang itu dapat dijiwai, kita akan merasa didikan dan hikmah sembahyang memenuhi hati,mendapat ilmu di dalam sembahyang, seluruh bacaan sembahyang itu membangunkan jiwa dan mental serta kita bermusafir dalam sembahyang itu, lebih-lebih lagilah kita akan terasa benar bahawa sembahyang itu sungguh agung.

Maka daripada keagungan sembahyang yang dapat dihayati itulah akan melahirkan hamba-hamba Allah seperti :

  1. Akan melahirkan peribadi yang kuat keyakinan dan agung.
  2. Akan melahirkan peribadi yang kuat imannya.
  3. Akan melahirkan peribadi yang kuat dan agung akhlaknya.
  4. Akan melahirkan peribadi yang berdisiplin hidupnya.
  5. Akan melahirkan hamba Allah yang bersih jiwanya daripada mazmumah.
  6. Akan melahirkan hamba Allah yang bersih lahirnya daripada maksiat dan kemungkaran kecuali terlalu sedikit.
  7. Akan melahirkan peribadi yang kuat syariatnya.
Gabungan individu-individu ini akan lahirlah satu bangsa yang agung. Agung keyakinannya, agung imannya, agung akhlaknya, agung disiplinnya, bersih kehidupan mereka daripada maksiat dan mungkar, agung perpaduannya dan agung kebudayaannya. Dan Allah Taala akan jadikan bangsa-bangsa lain untuk tunduk kepada keagungannya kerana bangsa yang agung ini telah dinaungi oleh Allah Taala yang Maha Agung, kesan daripada didikan sembahyang yang agung itu. Begitulah peranan sembahyang.