Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, November 5, 2011

Selamat hari Raya Korban, Hari Raya Haji & Hari Raya Aidil adha...

1. Labbaik Allahumma Labbaik:
Wahai Tuhan Kami datang melaksanakan perintah-Mu Ya Allah.


2. Labbaika la syarika laka labbaik:
Tiada sekutu bagi-Mu dan kami datang memenuhi panggilan-Mu.


3. Inna al hamda wa an ni’mata laka wa al mulka la syarika laka:
Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu Wahai Allah.

No comments: