Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, November 12, 2009

Haji akhir zaman


Diakhir zaman ramai orang mengerjakan haji tiada pahala.
Bahkan apa yang mereka dapat ialah dosa - dosa

Kerana belanja yang dibawa dari harta yang tidak halal

Dibawa kesana bersama hati yang punya mazmumahBukan sebab itu saja rosaknya haji
kita
Ada yang pergi minta sedekah

Ada yang kerana pergi melancong

Tidak kurang yang pergi berniaga

Ramai juga yang pergi ilmunya tiadaOleh itu sebelum pergi bersedialah pasanglah niat
Siapkan belanja yang halal dahulu
belajarah ilmu
Dan adab - adabnya satu persatu
Sebelum pergi selesaikan dulu
masaalah kita sesama manusia


Minta ampun dengan ibu bapa dan sanak saudara
Hutang - hutang selesaikan dahulu
Atau minta dihalalkannya
Tanggung jawab kita yang tinggal ada yang menguruskannyaPergi haji bukan pergi melancong
Naik haji berarti menuju
kepada Tuhan yang esa

Mengerjakan ibadah memohon ampun

Menghina diri membersih hati hikmat pada manusiaOleh itu sebelum pergi bersedialah
pasanglah niat
Siapkan belanja yang halal dahulu
belajarah ilmu
Dan adab - adabnya satu persatu

-Selamat Menunaikan Ibadah Haji-

No comments: