Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, March 29, 2012

Katalah Jahanam Zionis bukan Jahanam Israel- Harun Yahya

ADNAN OKTAR: ... Keadilan tidak hanya di satu pihak. Anda boleh menyebut “Celaka” namun orang yang anda kutuk juga mempunyai hukum. Bukankah begitu? Dia mungkin sahaja benar dalam beberapa hal, mempunyai rasa takut, rasa tidak puas hati. Ini perlu dipertimbangkan. Satu ketetapan yang melindungi kepentingan kedua-dua pihak perlu dibuat. Tambahan pula, tiada seorangpun yang patut berkata “Celaka Israel”, Israel ialah nama seorang Nabi yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ia tidak sepatutnya diucapkan. Mereka salah. Mereka patut berkata, “Ateis-zionis terkutuk” ataupun “hidup Kesatuan Islam, Kesatuan Islam-Turki.” Betul? Atau mereka harus mengucapkan “Muslim perlu bersatu.” Jika mereka menyebut “Muslims harus bersatu”, ini ialah satu slogan yang baik. “Muslim wajib bersatu” ialah slogan yang baik. Namun mereka tidak patut berkata “Jahanam Israel”; Israel ialah nama Nabi. Tentu sahaja mereka maksudkan negara tersebut, tetapi kedengarannya tidak begitu. Justeru itu, mereka sepatutnya berkata “Celaka ateis-zionis.” Contohnya, mereka boleh berkata “Jahanamlah hamba syaitan.” Ataupun “Jahanamlah mereka yang menyembah syaitan.” Atau seumpamanya. Boleh juga dikatakan, “Jahanamlah para penindas, pembunuh bersiril.” Namun kenyataan mereka salah. Mereka harus meninggalkannya, mereka mengatakan sesuatu yang salah...

No comments: