Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, May 12, 2012

Menjatuhkan BN PRU13 adalah lebih Utama!!


Melenyapkan Kerosakan dan Kezaliman Adalah Jihad Yang Paling Utama

Rasulullah s.a.w memerintahkan orang Muslim agar melenyapkan kerosakan di dalam daulah dan menganggapnya lebih utama daripada menghadapi serangan musuh dari luar. Maka baginda bersabda tatkala ditanya tentang jihad yang paling utama:
"Jihad yang paling utama ialah kata-kata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim." (Diriwayatkan An-Nasa`i)[1]

Sebab kerosakan di dalam daulah inilah yang memancing munculnya serangan dari luar. Mati syahid kerana perbuatan ini juga termasuk jenis mati syahid fi sabilillah yang tertinggi. Sabda baginda:

"Pemimpin para syuhada adalah Hamzah dan juga orang yang mendatangi pemimpin yang zalim lalu menasihatinya dan melarangnya, lalu pemimpin itu membunuhnya." (Diriwayatkan Al-Hakim)[2]

Di dalam jiwa orang Muslim tertanam penolakan terhadap kezaliman dan kehendak untuk memberontak terhadap orang-orang yang zalim. Hingga baginda bersabda dalam doa qunutnya, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, dan inilah yang diamalkan di dalam mazhab Hanafi dan lain-lainnya:

"Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah dan tidak kufur kepada-Mu, kami melepaskan dan meninggalkan orang yang menderhakai-Mu."

Islam menganjurkan peperangan untuk menyelamatkan orang-orang yang mendapat tekanan dan lemah di bumi dengan pelbagai ungkapan anjuran dan perintah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini (yang bermaksud):

"Mengapa kalian tidak mahu berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik lelaki, wanita-wanita mahupun anak-anak, yang semuanya berdoa: Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." (An-Nisa`: 75)

                                     
Islam melontarkan kemarahan dan pengingkarannya terhadap orang-orang Muslim yang menerima kezaliman, rela menetap di tempat yang keadaan mereka dilecehkan dan dizalimi, padahal mereka boleh hijrah dan lari dari sana menuju ke tempat lain. Firman-Nya (yang bermaksud):

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab: Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah). Para malaikat berkata: Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik lelaki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan, adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (An-Nisa`: 97-99)

Sehingga Al-Qur`an berkata tentang keadaan orang-orang yang lemah, "Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka." Mereka berkata seperti itu sebagai harapan kepada Allah, dan tidak ingin diherdik Allah kerana rela terhadap penindasan dan kezaliman, yang mesti dihindari orang Muslim selagi boleh melakukannya.

Pengungkapan Al-Qur`an yang berulang-ulang tentang orang-orang yang sewenang-wenang di mukabumi, seperti Fir`aun, Haman, Qarun, pasukan dan para pengikutnya, merupakan pengungkapan yang mendorong hati orang Muslim untuk menentang sepak terajang mereka, membenci kezaliman mereka dan membantu orang-orang lemah yang menjadi korban mereka.

Merubah Kemungkaran Merupakan Kewajipan


Pengungkapan Al-Qur`an dan Sunnah tentang orang-orang yang hanya diam tatkala menghadapi kemungkaran dan bersikap pasif menghadapi para pelakunya, merupakan pengungkapan yang mampu menggetarkan hati sesiapa pun yang memiliki iman sekalipun hanya seberat biji sawi.    

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al-Maidah: 78-79)

Rasulullah s.a.w bersabda:
"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya, namun yang demikian itu adalah selemah-lemah iman." (Diriwayatkan Muslim)

Salah besar jika ada anggapan bahawa kemungkaran ini hanya berkisar pada masalah zina, minum khamar atau hal-hal lain yang semakna.           

Mengabaikan kehormatan rakyat merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Memanipulasi hasil pilihanraya merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Tidak mahu memberi kesaksian terhadap hasil pilihanraya merupakan kemungkaran yang amat mungkar, kerana hal ini termasuk menyembunyikan kesaksian. Menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Mencuri kekayaan milik rakyat merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Menimbun barang yang diperlukan rakyat kerana kepentingan peribadi atau golongan tertentu merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Menzalimi manusia dengan cara-cara yang jahat tanpa melalui prosedur mahkamah yang adil merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Menyeksa manusia di penjara dan tahanan merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Menyerahkan wang rasuah, menerimanya dan menghantarkannya merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Mencari muka di hadapan pemimpin dengan cara yang batil dan mengipas-ngipas di hadapannya merupakan kemungkaran yang amat mungkar. Setia terhadap musuh Allah dan musuh umat adalah kemungkaran yang amat mungkar.

Begitulah kita mendapatkan cakupan kemungkaran yang amat luas dan semakin luas, meliputi hal-hal yang dianggap manusia sebagai masalah politik.

Maka apakah orang Muslim yang masih memiliki ghirah terhadap agamanya dan menghendaki keredaan Rabb masih tetap akan diam mematung saja? Ataukah justeru dia menghindar dari medan, melarikan diri menghadapi pelbagai kemungkaran ini, kerana takut atau mementingkan keselamatan diri sendiri? Apabila roh seperti ini menyebar di tengah umat, maka habislah sudah risalahnya dan sudah boleh dipastikan, umat itu akan binasa, kerana ia akan menjadi santapan bangsa lain, bukan bangsa yang disifati Allah (yang bermaksud):

"Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (Ali Imran: 110)

Tidak hairan jika kita mendengar peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w kepada umat kerana munculnya sikap seperti itu:

"Jika kulihat umatku gentar berkata kepada orang zalim: Hai orang zalim!, maka mereka tidak layak lagi untuk hidup." (Diriwayatkan Ahmad)

Dengan sebab imannya orang Muslim dituntut agar tidak bersikap pasif dalam menghadapi kemungkaran, apapun bentuknya, baik politik, ekonomi,  sosial atau peradaban. Dia mesti meluruskan dan merubahnya dengan menggunakan tangan jika memang sanggup. Jika tidak sanggup, boleh menggunakan lidah dan keterangan. Jika tidak sanggup merubah dengan menggunakan lidah, dia mesti beralih ke cara yang paling rendah iaitu merubah dengan hatinya, dan inilah yang disifati dalam hadis sebagai selemah-lemahnya iman.

Rasulullah s.a.w menyebutnya "Merubah dengan hati", kerana ianya merupakan beban perasaan dan kejiwaan dalam melawan kemungkaran dan para pelakunya. Beban ini bukan hanya sekadar sesuatu yang mengandungi erti negatif seperti anggapan orang. Sebab jika begini, tentunya tidak disebut dengan kata-kata merubah di dalam hadis ini.

Beban perasaan dan kejiwaan ini akan terus mengekori dan suatu saat akan menyemburkan nafas dalam suatu tindakan yang positif, boleh berupa revolusi yang melibatkan orangramai atau ledakan yang sukar dibayangkan. Jika ada tekanan, tentu akan diikuti dengan ledakan. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku di alam ini.

Jika hadis di atas menyebut sikap ini dengan istilah "Merubah dengan hati", maka dalam hadis lain disebutkan dengan istilah "Jihad hati", yang merupakan tingkatan jihad terakhir, sebagaimana ia merupakan tingkatan iman yang terakhir dan paling lemah. 

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud secara marfu`:

"Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah di suatu umat sebelumku, melainkan dia mempunyai para sahabat-sahabat setia dan rakan-rakan yang melaksanakan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian datang sesudah mereka orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dikatakan para nabi, melakukan apa yang tidak diperintahkan para nabi itu. Barangsiapa memerangi mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang Mukmin. Barangsiapa memerangi mereka dengan lidahnya, maka dia adalah orang Mukmin, dan barangsiapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang Mukmin. Setelah itu tidak ada lagi iman sekalipun hanya sebiji sawi."


Wallahualam....


I.Allah Kemenangan akan berpihak kepada ISLAM. Takbir!!

No comments: