Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, May 18, 2012

Polis perlu ditarbiyah agar Bersama RAKYAT!!

Dato' Fauzi Shaari adalah anak jati Pantai Besar Batu kurau Perak. Antara jawatan yg pernah disandang beliau semasa bertugas dlm PDRM :


-Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM (CID) (jawatan no 3 tertinggi PDRM)
-Timbalan Pengarah Logistik PDRM
-Ketua Polis Selangor.
-Ketua Polis Sarawak.
-Timbalan Ketua Polis Selangor.
-Ketua Polis daerah Pasir Putih Kelantan.
-Ketua Polis Daerah Shah Alam.
-Ketua Polis Daerah Dang Wangi.
-Timbalan OCPD Sentul.


TAHNIAH Dato' Fauzi Shaari...Semoga lebih ramai anggota polis membuat keputusan bijak utk menyokong Pas dan PR.

Sebagai pendokong Jemaah Islam yang berusaha menyeru umat manusia kepada Syari’at Allah dan Sunnah Rasul-Nya melalui dakwah secara lisan, tulisan dan amalan. Kita semua sewajarnya memahami pengertian dakwah. Kekeliruan kita mengenai maksud dakwah menyebabkan kita gagal menterjemahkan program dan aktiviti dakwah dalam kehidupan kita. Lebih parah lagi, kita menyempitkan dakwah dalam skop yang terbatas ataupun kita menjadi beban kepada jemaah yang kita dokongi. Hal ini diungkapkan oleh Fathi Yakan (1982) dalam bukunya ”Konsep Penguasaan dalam Kehidupan Dakwah dan Pendakwah” iaitu ”apabila dakwah Islamiah dibalakan dengan peribadi-peribadi seperti ini ia akan terdedah kepada kehancuran. Segolongan anggota dakwah membina manakala segolongan yang lain pula meruntuh. Sekumpulan menghimpunkan orang ramai, sekumpulan yang lain pula memecah-belahkan. Segolongan mengeratkan kasih sayang, yang lain pula menyatakan sifat benci-membenci”

Menurut Dr Yusuf al-Qardhawi (1985) yang dimaksudkan dengan dakwah ke jalan Allah swt ialah mengajak dan menyeru manusia menganuti agama-Nya, menuruti petunjuk dan peraturan-Nya, meminta tolong dan taat hanya kepada-Nya,  seraya menganggap hak apa-apa yang dinyatakan-Nya hak, menganggap batil apa-apa yang dikatakan-Nya batil, melakukan amar makruf nahi mungkar dan berjihad demi Dia di dalam agama-Nya. Dengan perkataan lain, yang dimaksudkan dengan dakwah ialah mengajak manusia menjadi muslim dengan berpegang teguh kepada agama Islam yang hakiki dan utuh.

Justeru dakwah kita hari ini menuntut agar kita memahami pelbagai dimensi dakwah, sesuai dengan gerakan kita dalam realiti dan acuan Malaysia. Antara dimensi dakwah yang perlu kita cerakin dan terokai ialah antaranya :-

Dakwah hidayah iaitu mengajak dan menyeru rakyat Malaysia pelbagai kaum yang belum menganut Islam agar menerima dan memeluk Islam sebagai agama yang benar dan diredai Allah swt.
Dakwah islah iaitu mengajak dan menyeru saudara seagama kita yang masih belum memahami dan beramal dengan ajaran Islam yang sebenar agar memahami dan beramal dengan Islam. Hal ini timbul mungkin kerana kejahilan dan ketidakfahaman mereka kepada ajaran Islam, latar belakang dan persekitaran yang jauh daripada Islam serta faktor-faktor lain.

Dakwah tarbiyah iaitu mengajak dan menyeru saudara seagama kita yang memahami dan beramal dengan Islam agar menjadi ahli, penyokong bahkan pendokong kepada perjuangan Islam yang dipelopori oleh PAS.

Ketiga-tiga dimensi dakwah ini perlu berjalan serentak dan seiring dengan pelbagai mekanisme dakwah. Perjuangan Islam tidak boleh mengabaikan dimensi-dimensi dakwah kerana ketiga-tiga dimensi ini saling melengkapi antara satu sama lain. Kita harus menyedari bahawa ada darjah kepentingan dan tingkat keutamaan antara dimensi dakwah tersebut tetapi pengabaian salah satu daripadanya akan membantut usaha dakwah yang dipelopori oleh jemaah yang kita dokongi iaitu bertujuan memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredhaan Allah.

Sebagai ahli kepada jemaah Islam, dakwah jangan hanya disempitkan pengertiannya,iaitu hanya sekadar ceramah. Pada hal dakwah adalah satu gagasan idea dan gerakan mengajak dan menyeru manusia ke jalan Allah yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hari ini, ceramah belum mampu dan cukup untuk menyelesaikan tanggungjawab dakwah kita kepada masyarakat.No comments: