Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, August 17, 2012

Kepada Pimpinan PAS Jangan Ulangi Sejarah Kejatuhan Gerakan Islam di Andalusia...KEWUJUDAN PUAK-PUAK KECIL ANDALUSIA MEMBAWA KEJATUHAN

Kerajaan Puak-puak kecil yang muncul di Anddalusia terbentuk apabila kepimpinan utama mulai lemah. Lebih tepat lagi, ia rentetan daripada kelemahan pemimpin di kalangan Bani Umaiyyah yang menguasai Andalusia selepas daripada Khalifah al-Muntansar Billah (961-976M). Bermula dari ini, Andalusia yang diperintah oleh sebuah kerajaan, berpecah menjadi banyak daerah kecil yang membentuk lebih daripada 20 kerajaan kecil.

Pembentukan kerajaan-kerajaan kecil ini yang turut dikenali sebagai Muluk al-Tawa’if wujud disebabkan oleh antaranya semangat kepuakan, iaitu ingin mengangkat puak sendiri. Mereka seolah-olah secara tidak langsung telah berpegang kepada semangat Ukhuwwah Islamiyyah dan seakan menjerumus kepada perkauman sesama sendiri.

Fenomena ini berlaku setelah pucuk pimpinan di Cordova mengalami masalah dalaman iaitu bergaduh dan bercakaran, malah ada yang saling menindas semata untuk merebut jawatan khalifah. Secara tidak langsung, kerajaan Puak-puak kecil ini wujud pada dekad akhir pemerintahan Bani Umaiyyah di Andalusia, iaitu kira-kira sekitar tahun 403H / 1012M.

Namun bibit-bibit perpecahan awal telah pun wujud atau dapat dilihat 20 tahun lebih awal iaitu semasa Khalifah Hisham II yang memegang tampuk pemerintahan. Perpecahan adalah jelas ketara setelah al-Mansur Ibn Abi Amir meninggal dunia pada tahun 392H / 1 002M.


Antara punca yang dapat dilihat melemahkan umat Islam ketika itu dan boleh dijadikan ikhtibar pada masa kini ialah :

Perebutan kuasa dalam kalangan pemimpin yang mentadbir wilayah. Ini dapat dilihat pada peringkat awal pemerintahan Andalusia di mana para pemimpin sering berselisish dalam hal ehwal pentadbiran. 

Gangguan dari dalam ini telah menyebabkan ketidakseimbangan berlaku. Di antara pergolakan itu berupa perselisihan di antara elite penguasa, terutama akibat perbezaan ras dan etnik. Di samping itu, terdapat perbezaan pandangan antara Khalifah di Damsyik dan gabenor Afrika Utara yang berpusat Qairawan

Masing-masing beranggapan bahawa merekalah yang paling layak menguasai Andalusia ini. Oleh kerana itu, tidak hairanlah penggantian pemerintah atau wali (gabenor) berlaku lebih daripada 27 kali dalam jangka masa yang singkat. Perbezaan pandangan politik itu menyebabkan seringya terjadi perang saudara sesama mereka lalu merencatkan pembangunan tamadun umat di sana.

Tidak mempunyai sifat ketaatan kepada pimpinan sehinggalah mereka tidak mahu mengikut nasihat Khalifah. 

Wujudnya golongan yang ingin menghancurkan mereka dari dalam seperti golongan yang ingin bekerjasama dengan musuh tanpa mengambil kira untuk memperkuatkan ikatan dalaman Ukhuwah Islamiah sesama mereka.

Kepada ust Nasa dan Pimpinan tolong jangan gunakan MEDIA!! gunalah Majlis Syura untuk membincangkan masalah Parti jika ada perbezaan pandangan

Hayatilah Lagu ini dengan penuh penghayatan
!!ABU!!

No comments: