Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, December 22, 2011

Jangan Sampai Tercicir dalam Gerakan Islam....

SEBAB-SEBAB KECICIRAN


Pertama: sebab-sebab berhubung dengan gerakan

* Kelemahan sudut tarbiyyah
* Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai
* Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota
* Tidak mengambil berat hal ahli
* Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera
* Pertikaian dalaman
* Pimpinan tidak layak

Kedua:
sebab-sebab yang berkaitan dengan individu

* Tabi’e/ perangai yang tidak tetap
* Takut berlaku sesuatu keatas diri dan pendapatan
* Melampau
* Bermudah-mudahan dan longgar
* Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri
* Cemburukan orang lain
* Fitnah senjata


Ketiga:
sebab-sebab luar yang menekan

* Tekanan ujian
* Tekanan keluarga
* Tekanan persekitaran
* Tekanan gerakan-gerakan berbahaya
* Tekanan bermuka-muka

KELEMAHAN SUDUT TARBIAH.

Bidang tarbiyyah dalam kebanyakan jemaah atau Harakah Islamiah khususnya dakwah hanya mengambil ruang yang kecil untuk diberi perhatian, berbanding dengan bidang lain seperti pentadbiran, pengurusan dan politik yang mana bidang ini hampir mengambil keseluruhan ruang dalam kebanyakan jemaah. Perkara ini jelas sekali dapat dilihat dalam cara hidup para pemimpin jemaah, pentadbir-pentadbir dan orang-orang yang bertanggungjawab dalam pengurusan politik, pentadbiran dan kemasyarakatan. 

Manakala urusan tarbiyyah hampir terpinggir samada dari segi teori dan amalinya. Akibatnya kebanyakan pemimpin samada di peringkat pusat, negeri, kawasan atau cawangan bermuamalah dengan cara yang jauh daripada akhlak Islam.
Suasana seperti ini seringkali menimbulkan ketegangan dan sensitif. Berlainan dengan suasana rohani yang telah melalui tarbiyyah dengan zikrullah RiqabatuLlah iaitu pengawasan Allah. 

Pihak yang terlibat dalam Harakah dakwah, pentadbiran atau kemasyarakatan mungkin merasakan satu kepuasan apabila memperolehi satu-satu kedudukan atau telah bercakap tentang dakwah tanpa merasakan kekurangan diri dari sudut rohani dan tarbiah. 

Tidak menyedari akan peri pentingnya makanan iman dan roh dalam hidupnya sebagaimana ia merasakan pentingnya makanan jasad dengan berbagai produk kesihatan akan mengakibatkan suatu masa akan berlaku keciciran diri dalam dakwah dan kepimpinan apabila ujian, mihnah dan tribulasi menimpa.
 
Sifat iman sebagaimana yang diketahui oleh semua penggerak harakah dakwah kadangkala bertambah dan kadang kala berkurang. 

Ini ditegaskan oleh Allah dalam firmanNYa yang bermaksud:

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allahlah tentera langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Manakala Nabi S.A.W bersabda yang bermaksud:

"sesungguhnya iman yang berada dalam hati kamu menjadi lusuh seperti lusuhnya pakaian. Oleh itu mohonlah dari Allah Taala supaya Dia membaharui iman dalam hati kamu".

Mahu ataupun tidak, senang ataupun susah, anggota harakah dakwah samada yang terdiri daripada pemimpin atau pejuang mestilah mengikuti tarbiyyah biar betapa sibuk sekalipun. Malahan dalam suasana sekarang yang begitu mencabar, lebih perlu bagi sesuatu harakah dakwah merancang dan mengendalikan dakwah ahli disemua peringkat dengan lebih tersusun. Sebab keperluan manusia dalam riayah dan mengingati Allah adalah lebih diperlukan dalam suasana seperti ini. Apatah lagi dakwah Islam itu sendiri yang sifat dan falsafahnya sentiasa diuji dengan mihnah, tribulasi dan fitnah. Ujian inilah yang melahirkan kemanisan dalam keimanan dan kerja dakwah.

Kita semua telah jelas akan hal ini kerana sirah telah merakamkan bagaimana Nabi dan para sahabatnya yang tegar dalam menghadapi ujian dalam dakwah hasil daripada tarbiah yang langsung dari Allah untuk rasulnya dan nabi untuk sahabat-sahabatnya. Mampu menghadapi siksaan walau bercerai nyawa dan badan, walau dijemuri dipanas mentari dengan ketulan batu besar di badan, walau disekat ekonomi dan makanan hingga daun-daun menjadi santapan. Yang penting bagi mereka Redha Allah dan syurga menanti. Menang atau syahid menjadi pilihan. Tarbiyyah inilah yang perlu kita sesuaikan dalam konteks sekarang. 

Sesuatu harakah dakwah yang daya tarbiyyahnya lemah dan tidak dapat mentarbiyyah seluruh anggotanya akan menyebabkan berlaku kecacatan dalam harakah dakwah tersebut. Tubuh badan tarbiyyah akan menjadi lemah mengikut kadar kelemahan tarbiyyahnya dan ia akan menjadi kuat mengikut kadar kekuatan dakwahnya. Oleh itu selaku harakah dakwah, hendaklah ada satu tarbiyyah yang mantap dan tersusun bagi melahirkan qiyadah dan jundiyyah yang mantap iman dan tarbiyyahnya. Kaedah tarbiyyah hendaklah sentisa dibuat kajian agar bersesuaian dengan suasana semasa yang ada.

Seluruh anggota gerakan tanpa kecuali mestilah mengikuti tarbiyyah dari semasa kesemasa. Hubungan anggota dengan harakah hendaklah berasaskan kepada asas hubungan dengan Allah dan dengan Islam. Harakah hanya merupakan wasilah (alat) dan bukan ghayah (matlamat). Ianya adalah wasilah bagi untuk melaksanakan perintah Allah dan usaha memperolehi keredhaanNya, bukan wasilah untuk mencapai kepentingan diri.


No comments: