Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, November 17, 2008

Kejumudan pemikiran Muslim kejayaan orientalis

Kejayaan Kera menguasai Kenderaan Manusia??

MUIR, Watt, Puin, Crone, Schlatt, Goldziher dan orientalis lain pastinya tersenyum girang. Banyak petanda menunjukkan usaha keras dan jarum halus mereka untuk menundukkan dunia Islam dengan mencabar kesahihannya sebagai agama wahyu dan mencelarukan pemikiran umatnya, sudah membuahkan hasil.


baca seterusnya

No comments: