Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, November 15, 2008

MENGENALI WATAK DAN SIFAT AKHIR ZAMAN


Zaman dahulu dan zaman sekarang sudah jauh berbeza. Antaranya, zaman sekarang:

1. Alat-alat kehidupan sudah canggih.
2. Cara proses makanan sudah berlainan.
3. Ilmu dunianya banyak tapi ilmu Akhiratnya kurang.
4. Pergaulan di kalangan manusia mudah terjadi.
5. Cara jual beli sudah berbeza.
6. Alat-alat perhubungan mendekatkan negara dan manusia di antara satu sama lain.
7. Kebudayaan dan adat istiadat telah bercampur baur.
8. Banyak persatuan.
9. Ada pertubuhan dunia.
10. Ada bank .
11. Ada border antara negara dengan negara.
12. Alat-alat pembunuh dahsyat.
13. Kehidupan orang biasa macam raja-raja di zaman dahulu.
14. Orang kafir, munafik, fasik memperkatakan Islam bahkan mengajarnya.

Untuk lebih terperinci lagi mari kita huraikan satu persatu supaya lebih jelas.

Baca Seterusnya....

No comments: