Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, September 8, 2009

Perisitiwa Bulan Ramadhan


::RAMADHAN::
::TARIKH HIJRAH::
::PERISTIWA::
1
114 islam tewas dalam perang 'Balathi Syuhada' di bawah pimpinan Abdul Rahman Al Ghafin.
2
82 Kemenangan islam ke atas pendita wanita barbar.
Pembukaan Maghribi Tengah.
3
9 Rasulullah menerima utusan dari Bani Thaqif.
Abu Sufian dan Mughirah diberi tugas menghancurkan berhala kaum musyrikin.
4
1 Permulaan panji putih yang dijulang oleh Penghulu Syuhada Saidina Hamzah R.A.
5
5 Persiapan tentera islam menghadapi peperangan Ahzab.
7
89 Kemenangan islam di negara Sindi,rajanya bernama Dahir dibawah pimpinan Muhammad bin Al Qosim Al Thaqafi.
8
2 Rasulullah keluar untuk menghadapi kaum quraisy dalam perang Badar Al Kubra
9
10 Kabilah Hamzani dari Yaman memeluk islam dalam satu hari. mereka solat dibelakang Saidina Ali yang diberi tanggungjawab oleh Rasulullah S.A.W.
9
16 Kemenangan islam dalam peperangan Al Qodisiyyah yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqos.
tentera islam seramai 10000 orang, tentera parsi 120000 orang.
9
39 Kemenangan islam dan pembukaan kepulauan Rodos,berdekatan Itali.
9
91
Kemenangan islam di bawah pimpinan Thoriq bin Zaid ke atas raja Rudrik di Sepanyol.
9
361
Sempurnanya pembinaan jamiah Al Azhar.
9
549
Islam mendapat semula sebahagian daripada Sofad(satu kawasan di palestin) dari tentera Salibiyyah di bawah pimpinan Solahuddin Al Ayyubi.
9
559
Tentera islam di bawah pimpinan Nuruddin Az Zanki mendapat kembali negara Harim,barat Halab di Syria daripada tentera Salibiyyah.
10
8
Pembukaan kota Mekah disertai takbir hari raya oleh Rasululah SAW
10
1393
Kemenangan islam ke atas Zionis dalam perang 6 Oktober yang melibatkan negara Mesir.
11
14
Kemenangan islam ke atas Parsi dalam perang buih di Iraq,Parsi diketuai oleh Panglima Mahran.
12
32
Saidina Al Abbas bin Abdul Mutalib meninggal dunia.
13
9
Kedatangan utusan dari Himyar,Thaif dan Yaman.
Rasulullah telah memuliakan mereka,akhirnya mereka telah memeluk islam.
14
666
Kemenangan islam di bawah panglima Zahir Bibras dan berjaya membuka kota Antokiyyah di Sham.
15
3
Kelahiran Saidina Hassan bin Ali.
17
2
Kemenangan islam dalam Gazwah Badar Kubra. teguhnya negara islam Madinah.
17
40
Pengkhianatan dan pencerobohan Khawarij terhadap Amirul Mukminin Saidina Ali bin Abi Talib di Mihraj Masjid Kuffah.
17
58
Ummul Mukminin Saidatina Aisyah bin Abu Bakar As Siddiq wafat.
18
52
Mangkatnya Saifullah Al Maslul Khalid Al Walid di Hims.
19
223
Al Muktasim menyahut pertolongan muslimat yang telah dibuka auratnya oleh golongan kuffar di Ammurah,Turki.
21
584
Pembebasan Sham/Syria daripada Salibiyyah.
22
6
Sempurnanya pengutusan pasukan sarayya (pengintip) Zaid bin Harith ke Ummu Qurnah.
22
648
Kemenangan islam di bawah pimpinan Solahuddin Al Ayyubi dengan merampas kembali Baitul Maqdis dan mengusir tentera Salibiyyah.
23
62
Kemenangan kerajaan islam Hamdaniyyah ke atas tentera tentera Baizantiniyyah di Halab.
24
58
Kemenangan islam di bawah pimpinan Al Muzaffar Saifuddin Qutus dalam peperangan dengan Monggol di bawah pimpinan Hulago.Peperangan ini berlaku di Ain Jalut,Palestin.
25
8
Hari kehancuran berhala-berhala di Mekah. Khalid Al Walid menghancurkan berhala Al Uzza,Amru Al As menghancurkan berhala Suwa', Saad bin zaid Al Asyhali memusnahkan berhala Manat.
25
179
Kemenangan islam di Yaumul Zulaqoh di Andalus atau Sepanyol.
26
927
Kemenangan islam di bawah pimpinan Panglima Othmani Murad dan pembukaan Bandar Balgred di Serbia.
27
13
Penurunan wahyu pertama kepada baginda Rasulullah di Gua Hira'.
28
92
Perluasan negara Islam di Andalus.
29
2
Kewajipan zakat ke atas umat islam.
30
94
Kemenangan tentera islam di bawah Panglima Musa bin Nusair dan pembukaan kota Mardah serta kepongan ke atas Salibiyyah.

No comments: