Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, October 9, 2009

Umno diingatkan jangan CABAR KESABARAN PEMUDA PAS

pic06334


pic19169

pic26500

Berjuang menempah susah
Menanggung derita menongkah fitnah
Itulah gelombang hidup samudera duka
Seorang mujahid memburu syahid.

Dibuang dia berkelana
dipenjara dia uzlah dibunuh syahid
Namun jiwa tetap mara menuju cita
membara demi Allah dan Rasul-Nya.

Berjuang tak pernah senang
Ombak derita tiada henti
Senang susah silih berganti
Inilah sunah orang berjuang.

Malamnya bagai rahib merintih sayu
Diiring serta air mata
Siangnya bagaikan singa di rimba
Memerah keringat meluah tenaga.

Berjuang memang pahit
Kerana syurga itu manis
Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar
Bukan sedikit pedih yang ditagih.

Berjuang ertinya terkorban
Rela terhina kerana kebenaran
Antara dua pasti terjadi
Tunggulah syahid atau menang.

JIHAD

Definisi

Jihad adalah peperangan melawan kafir yang dipandang musuh dan memusuhi Islam kerana membela agama Allah, menegakkan Kalimatullah, sampai akhirnya tercipta ketenteraman, kedamaian, dan keamanan bagi seluruh pemeluk agama dalam pemerintahan Islam semata-mata untuk meraih keredhaan Allah...

Makna yang di-Qiyaskan Jihad

meskipun bukan disebut jihad, tapi boleh dikatakan jihad, iaitu mengurus isteri dan anak-anak, menjadi ibu rumah tangga yang mendidik anak, menuntut ilmu, pergi haji, mencari nafkah, berbakti kepada orang tua, dan sebagainya....

Dalil Naqli Jihad

اُذِنَ لـِلـَّذِيْنَ يـُقـٰـتِلـُوْنَ بـِاَنـَّهـُمْ ظُـلـِمُوْا ۚ وَاِنَّ اﷲَ عـَلـَىٰ نـَصـْرِهِمْ لـَقـَدِيْرٌ۞ آلــَّذِيْنَ اُخـْرِجـُوْا مـِنْ دِيـٰـرِهـِمْ بـِغـَيْرِ حـَقٍّ اِﻵّ اَن يـَقـُوْلــُوْا رَبـُّـنـَا اﷲُ ۗ وَلـَوْﻵ دَفـْعُ اﷲِ النـَّاسَ بـَعـْضـَهـُمْ بـِبـَعـْضٍ لـَّهـُدِّمـَتْ صـَوٰمـِعُ وَبـِيـَعٌ وَصـَـلـَۈتٌ وَمـَسـٰـجـِدُ يـُذْكـَرُ فـِيـْهـَا آسـْـمُ اﷲِ كــَـثـِيـْرًا ۗ وَلــَيـَنـْصـُرَنَّ اﷲُ مـَنْ يـَـنـْصـُرُهُ ۗ اِنَّ اﷲَ لـَقـَوِيٌّ عـَزِيْزٌ۞

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. ۞ (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampong halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya kerana mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah!”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja,tokong-tokong dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. ۞"

Hukum Jihad

Jihad termasuk ibadah mahdhah, Hukum Jihad ada 2:

1. Fardhu Kifayah (wajib atas sejumlah keadaan), selama terpaut akan suatu tempat, pemerintahan, dan harta yang dimiliki sejumlah tentera yang ada, gerakan inthifadhah di Palestin boleh digolongkan fardhu kifayah...

2. Fardhu 'Ain (wajib atas seluruh Muslim), jika benar-benar darurat dan genting serta mengancam keselamatan dan ketenteraman agama Islam ( Jika keganasan Umno terhadap petugas PAS benar-benar darurat)...


Syarat Wajib Jihad

1. Islam, bukan Islam tidak wajib jihad dan tidak dikenai hukum Jihad (seperti kaum Dzimmi)..
2. Baligh, dalam erti kata secara biologis dan secara mental, anak-anak belum wajib jihad sampai baligh..
3. Berakal, orang gila tidak wajib jihad..
4. Merdeka, budak tidak wajib jihad..
5. Laki-laki, umumnya jihad identik dengan laki-laki sebagai kaum yang melindungi, perempuan tidak wajib jihad, tapi sunnah jika diizinkan suami dan haram jika dilarang suami..
6. Sehat dan Kuat Badan, orang cacat dan orang tua tidak wajib jihad kecuali memang diizinkan panglima..
7. Memiliki harta yang cukup untuk belanja keperluan perang, orang fakir dan miskin tidak wajib jihad, kecuali jika memang memiliki harta cukup barang membelipedang saja atau handgun (pistol) saja..
8. Dapat izin dari orang tua, jika tidak diizinkan haram hukumnya, tapi berjihad untuk orang tuanya (berbakti), jika tidak memiliki orang tua, meminta izin kepada ahli keluarga

Kesopanan dalam Jihad

1. Dilarang mengganggu atau membunuh perempuan dan anak-anak, kecuali darurat (misalnya dalam keadaan malam hari yang mana penglihatan kurang jelas)..
2. Dilarang menyakiti orang yang tua kecuali darurat seperti di atas..
3. Dilarang mengganggu, menyakiti, dan membunuh utusan rasmi musuh..
4. Dilarang merosak atau menghancurkan tempat-tempat di negeri tempat berperang, meskipun negeri musuh.. (gereja, tokong, kuil, sekolah, dll)..
5. Dilarang memerangi kafir yang belum sampai seruan Islam..
6. Dilarang membunuh kafir dalam perang yang masuk Islam sebelum ditawan..
7. Dilarang merosak pokok dan haiwan ternakan dengan sengaja..


Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar."Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong."

oleh itu peringatan kepada Umno jangan Cabar Kesabaran Pemuda PAS kerana Mati Syahid itu memanglah cita-cita kami!!! tetapi kami datang bukan untuk berperang. tetapi ingin membawa Kasih Sayang dan Kebenaran bahawa Parti Umno adalah Parti Sekular yang bertentangan dengan ajaran Islam!! Kami bukan mencari Musuh Tetapi Kalau Musuh Mencari Kami..............!!!!!!


No comments: