Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, October 19, 2009

“Wanita dilarangan Memandang Lelaki Yang Bukan Muhrimnya”


Kalau kita melihat ceramah atau artikel yang kita pernah dengar dan baca banyak menyerang kaum lelaki supaya menjaga pandangan sedangkan hukum wanita sama dengan lelaki iaitu wajib menjaga pandangan mereka…….

Amr bin Abdul Mun’im

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkan kaum wanita untuk memelihara pandangan mereka dari kaum lelaki yang bukan muhrimnya, dimana Allah SWT berfirman.


“Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka”. (An-Nur : 31)


Imam Al-Hafidz Imadudin Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan. (Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim, III/283)


“Firman Allah : “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka”, bererti pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT bagi kaum wanita untuk melihatnya dari lelaki selain suaminya. Oleh kerana itu, banyak dari para ulama yang berpendapat untuk tidak memperbolehkan wanita melihat lelaki yang bukan muhrimnya baik dengan syahwat maupun tidak”.


Alasan larangan tersebut adalah kerana pandangan wanita pada orang lelaki yang bukan muhrimnya, atau sebaliknya, pandangan lelaki kepada wanita yang bukan muhrimnya merupakan pendahuluan dari perbuatan zina, bahkan Nabi SAW telah menyebutnya sebagai “zina mata”.


Dari Abu Hurairah RH, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda.

“Artinya : Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak cucu Adam bagian dari zina, yang ia pasti mengetahuinya. Zina mata berupa pandangan, zina lisan berupa ucapan, dan jiwa mengharap dan menginginkan. Dan kemaluan yang membenarkan atau mendustainya”. (Hadits Riwayat Muttafaqun ‘alaihi)


Al-Hafidz Ibnu Hajar RH mengatakan. (Fathul Bari, Ibnu Hajar, XI/22)

Ibnu Bathal berkata : “Pandangan dan ucapan disebut berbuat zina karana keduanya mengajak kepada zina yang sebenarnya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengatakan : ‘Kemaluan membenarkan atau mengingkarinya’.


Allah berfirman.

“Artinya : Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya”. (An-Nur : 30-31)


Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah bersabda kepada Ali.

“Artinya : Wahai Ali, janganlah engkau susul pandangan dengan pandangan lagi, kerana yang pertama menjadi bagianmu dan yang kedua bukan lagi menjadi bagianmu “. (Hadits Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Daud)


Dalam hadis lain disebutkan.

“Artinya : Pandangan mata itu laksana anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis. Barangsiapa menahan pandangannya dari keindahan-keindahan wanita, maka Allah mewariskan kelazatan di dalam hatinya, yang akan dia dapatkan hingga hari dia bertemu dengan-Nya”.


Kerana itu, setiap wanita Muslimah diharuskan untuk memelihara pandangannya dari melihat lelaki yang bukan muhrimnya, kerana yang demikian itu adalah lebih baik baginya di dunia dan di akhirat.

No comments: